Η THALIS E.S. προσφέρει ολοκληρωμένες αποτελεσματικές λύσεις, turnkey projects, σε όλο το φάσμα των τεχνολογιών αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα κάθε μεθόδου και τεχνολογίας.

ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Τα συστήματα κομποστοποίησης αποτελούνται από δύο κατηγορίες: τα ανοιχτά συστήματα και τα κλειστά συστήματα.

Στα ανοιχτά συστήματα η κομποστοποίηση πραγματοποιείται στην ύπαιθρο ή σε ημίκλειστα κτίρια. Τα ανοικτά συστήματα ή σειράδια διακρίνονται σε δύο κύριες κατηγορίες, ανάλογα με τη μέθοδο του αερισμού:

Στα κλειστά συστήματα η κομποστοποίηση πραγματοποιείται σε ειδικά σχεδιασμένους βιοαντιδραστήρες ή σε κλειστά κτίρια, απ’ όπου είναι εφικτή η απαγωγή και επεξεργασία του αέρα και των οσμών, οι οποίες αποτελούν σημαντικό πρόβλημα για πολλές μονάδες κομποστοποίησης, ειδικά όταν γειτνιάζουν με κατοικημένες περιοχές. Τα κλειστά συστήματα διακρίνονται σε:

 • Εγκιβωτισμένα συστήματα (βιοκελιά – biocells)
 • Τούνελ (tunnel composting),

 

 • Κιβώτια (box composting),
 • Δεξαμενές (bay composting),
 • Τράπεζες κομποστοποίησης (extended beds)
 • Περιστρεφόμενους κυλίνδρους (rotary drums)

  ΒΙΟΞΗΡΑΝΣΗ

Οι στόχοι της βιοξήρανσης είναι :

 • Η μείωση της υγρασίας των ΑΣΑ με την ανάπτυξη βιοθερμικής ενέργειας κατά την αερόβια αποδόμηση του οργανικού κλάσματος
 • Η διευκόλυνση διαχωρισμού ανακυκλώσιμων σιδηρούχων μετάλλων και αλουμινίου , με μηχανικούς τρόπους
 • Η παραγωγή SRF (Solid Recovered Fuel), προς θερμική αξιοποίηση, με κατώτερη θερμογόνο δύναμη περίπου 15 MJ/kg

Οι μέθοδοι της βιολογικής ξήρανσης διακρίνονται σε:

 • Βιολογική Ξήρανση σε Βιομηχανικό Κτίριο εντός ενιαίας δεξαμενής
 • Βιολογική Ξήρανση σε Καλυμμένους Σωρούς

 

 • Βιολογική Ξήρανση εντός Διαμερισμάτων (boxes)