Η THALIS E.S προσφέρει ολοκληρωμένες αποτελεσματικές λύσεις για όλες τις απαιτήσεις.

H μέθοδος της ηλιακής ξήρανσης επιτυγχάνει σημαντική μείωση του όγκου των Βιοστερεών (αύξηση του στερεού κλάσµατος), αποκλειστικά µέσω της ηλιακής ενέργειας, χωρίς τη χρήση πρόσθετων υλικών. Η ηλιακή ξήρανση µπορεί να εφαρμοσθεί, είτε σε παχυµένη ιλύς (περιεκτικότητα σε στερεά 2-5%), είτε σε αφυδατωμένη ιλύς (περιεκτικότητα σε στερεά έως 45%).

Graphic 15 gr

Το τελικό προϊόν  παρουσιάζει μεγάλη θερμογόνο δύναμη , άρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως καύσιμο σε επακόλουθη θερμική αξιοποίηση, είτε επί τόπου της εγκατάστασης είτε σε μεγαλύτερες εγκαταστάσεις καύσης στερεών καυσίμων.