Η THALIS E.Sπροσφέρει ολοκληρωμένες αποτελεσματικές λύσεις σε όλο το φάσμα  απαιτήσεων ταφής στερεών αποβλήτων, υπολειμμάτων μη επικίνδυνων, προερχόμενων από αστικά απορρίμματα, εμπορικά, βιομηχανικά και αδρανή απόβλητα εκσκαφών καθαιρέσεων κατασκευών. Προσφέρει επίσης λύσεις στα επικίνδυνα απόβλητα  όπως είναι ο  αμίαντος.

Βασικό στοιχείο σχεδιασμού ενός χώρου υγειονομικής ταφής αποτελούν οι απαιτήσεις προστασίας του χώρου και η αντιμετώπιση όλων των περιβαλλοντικών παραμέτρων.