Με την εφαρμογή της τεχνολογίας της αντίστροφης όσμωσης μπορούν να απομακρυνθούν από ένα υγρό απόβλητο διαλυμένα στερεά όπως άλατα, ιόντα μετάλλων, ανόργανα στοιχεία, COD και BOD. Η τεχνολογία αυτή βρίσκει πολλές εφαρμογές στην παραγωγή νερού για άρδευση καθώς και για πόση ενώ στηρίζεται στη φίλτρανση μέσω κατάλληλων ημιπερατών μεμβρανών υψηλής πίεσης. Μία βασική εφαρμογή της μεθόδου αυτής είναι η παραγωγή πόσιμου νερού μέσω συστημάτων αφαλάτωσης.