Οι διεργασίες που επιτελούνται στην τεχνολογία SBR (Sequencing Batch Reactor = αντιδραστήρας διαλείπουσας λειτουργίας) πραγματοποιούνται εντός μίας δεξαμενής. Χαρακτηριστικό του συστήματος είναι ο συνδυασμός σε κοινή δεξαμενή των λειτουργιών του βιολογικού αντιδραστήρα ενεργού ιλύος και της δεξαμενής δευτεροβάθμιας καθίζησης. Η βασική διαφοροποίηση του αντιδραστήρα SBR από ένα συμβατικό σύστημα ενεργού ιλύος έγκειται στο γεγονός ότι στον αντιδραστήρα SBR η διακριτοποίηση των βιοχημικών αντιδράσεων και της φυσικής διεργασίας της καθίζησης είναι χρονική.

Ένας πλήρης κύκλος λειτουργίας ενός συστήματος SBR αποτελείται από τέσσερις διαδοχικές φάσεις:

  1. Πλήρωση: εισέρχονται τα προς επεξεργασία λύματα στη δεξαμενή
  2. Μίξη και αερισμός: φάση αντιδράσεων όπου ανάλογα με τις απαιτήσεις επεξεργασίας, γίνονται οι αναερόβιες, ανοξικές και αερόβιες διεργασίες με ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των διατάξεων ανάμιξης και αερισμού
  3. Ηρεμία και καθίζηση αιωρούμενων στερεών: μετά το πέρας της φάσης των αντιδράσεων, απενεργοποιείται το σύστημα ανάμιξης ή/και αερισμού για την επίτευξη συνθηκών ηρεμίας και την καθίζηση των καθιζήσιμων στερεών στον πυθμένα της δεξαμενής
  4. Εκκένωση - απομάκρυνση ιλύος: αποτελεί και την τελευταία φάση όπου απομακρύνονται υπό συνθήκες ηρεμίας τα επεξεργασμένα. Στη ίδια φάση απομακρύνεται και η περίσσεια λάσπης

Graphic 17 gr