Η μέθοδος βιολογικής επεξεργασίας με μεμβράνες (MBR) χρησιμοποιεί ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό συνδυασμό του βασικού συστήματος ενεργού ιλύος για τη βιοδιάσπαση της οργανικής ύλης  με σύστημα διύλισης μέσω μεμβρανών για το διαχωρισμό υγρών-στερεών.

Τόσο η συμβατική επεξεργασία όσο και η επεξεργασία MBR βασίζονται στη  μέθοδος της ενεργού ιλύος . Ωστόσο, σε αντίθεση με τη συμβατική μέθοδο, η οποία χρησιμοποιεί δεξαμενή καθίζησης για το διαχωρισμό των στερεών από το επεξεργασμένο νερό, το MBR χρησιμοποιεί τη σημαντικά πιο αποτελεσματική και αποδοτική μεμβράνη ως μηχανισμό διαχωρισμού. Η μεμβράνη ενεργεί ως ένας φυσικός φραγμός  για τα στερεά,τα οποία έχουν μεγαλύτερο  μέγεθος από αυτό των πόρων της, με αποτέλεσμα να παράγεται επεξεργασμένο νερό άριστης ποιότητας. Η τυπική ποιότητα εκροής του MBR είναι BOD<10 mg/lt  με μη ανιχνεύσιμα αιωρούμενα στερεά, καθιστώντας τη μέθοδο ιδανική για επαναχρησιμοποίηση των υδάτων.

Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι:

  • Επεξεργασμένο νερό άριστης ποιότητας κατάλληλο για επαναχρησιμοποίηση και απεριόριστη άρδευση (ικανοποίηση της ΚΥΑ 145116/8-3-2011).
  • Μειωμένη απαιτούμενη έκταση οικοπέδου λόγω της έλλειψης δεξαμενής καθίζησης και του μικρότερου απαιτούμενου όγκου βιοαντιδραστήρα.
  • Μικρότερη ποσότητα παραγόμενης περίσσειας ιλύος προς απομάκρυνση.
  • Μικρότερη απαίτηση για σύστημα απολύμανσης λόγω κατακράτησης των παθογόνων μικροοργανισμών,  ανάλογα με το μέγεθος του πορώδους της μεμβράνης.

Περισσότερα...