Μέσω κατάλληλων χημικών αντιδραστηρίων και ανάλογα το είδος του υγρού αποβλήτου, μπορούν να εγκατασταθούν μονάδες χημικών καθιζήσεων που σαν σκοπό τους έχουν τη μείωση του φορτίου ,μέσω δημιουργίας συσσωματώσεων μεγάλου μεγέθους και πυκνότητας,προτού αυτό προχωρήσει σε επόμενη διαδικασία.