Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Η THALIS E.S. αντιμετωπίζει με συστηματικότητα και σχέδιο τις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις και ευκαιρίες για να συμβάλει στην αειφόρο ανάπτυξη. Πιστεύουμε ότι οι λύσεις που εφαρμόζουμε μπορούν να βελτιώσουν το βιοτικό επίπεδο των πολιτών, να ενισχύσουν την αποτελεσματική χρήση των πόρων, καθώς και να αναβαθμίσουν την ενεργειακή αποδοτικότητα των υποδομών, δημιουργώντας νέες αξίες για τους πελάτες μας και την κοινωνία.
Αναλαμβάνουμε την κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική ευθύνη για τη διαχείριση των κινδύνων, τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης με τους πολίτες που χρησιμοποιούν και ωφελούνται από τα έργα που κατασκευάζουμε και λειτουργούμε. Διαμορφώνουμε ένα περιβάλλον με αυξημένη αίσθηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (Corporate Social Responsibility – CSR).
aeiforos final
Ενεργούμε υπεύθυνα για την προστασία και τη βελτίωση του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργούμε. Οι αρχές της αειφορίας μας βασίζονται στο τρίπτυχο: βιώσιμες τοπικές κοινωνίες, ανθεκτικό περιβάλλον με μέλλον, κοινωνικά υπεύθυνη επιχείρηση. Στο πλαίσιο αυτών των αρχών:

 • Στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες
  Με τα έργα μας λύνουμε χρόνια προβλήματα και όπου κι αν λειτουργούμε φιλοδοξούμε να ενσωματωθούμε στις τοπικές κοινωνίες αξιοποιώντας τις τοπικές επιχειρήσεις και το τοπικό εργατικό δυναμικό.
 • Επενδύουμε στην κοινωνική προσφορά
  Ενθαρρύνουμε και υποστηρίζουμε τους ανθρώπους μας να συνεισφέρουν περισσότερο στην κοινωνική, περιβαλλοντική και οικονομική υγεία των τοπικών κοινωνιών.
 • Αναδεικνύουμε την οικονομική και περιβαλλοντική ανθεκτικότητα
  Συνεργαζόμαστε με φορείς διαχείρισης και άλλους κοινωνικούς εταίρους με στόχο να μετατραπούν οι επενδύσεις σε υποδομές, τεχνολογία και λειτουργία σε αυξημένη οικονομική και περιβαλλοντική ανθεκτικότητα.
 • Ενισχύουμε το σεβασμό για το περιβάλλον
  Από την αρχική ιδέα έως τη μελέτη, την κατασκευή και τη λειτουργία των έργων προσβλέπουμε στην ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων οικολογικών λύσεων σε σύνθετα προβλήματα. Λειτουργούμε με συνέπεια ακολουθώντας τις βέλτιστες πρακτικές για την προστασία του περιβάλλοντος και σε απόλυτη συμβατότητα με το κανονιστικό  πλαίσιο.
 • Επιδιώκουμε την ουσιαστική επιχειρηματική καταξίωση
  Η επιχειρηματική μας επιτυχία συναρτάται από την ευημερία των πελατών μας και των τοπικών κοινωνιών, την οικονομική μας μεγέθυνση και την προοπτική εξέλιξης και ανέλιξης του ανθρώπινου δυναμικού μας. Επενδύουμε στην τεχνική αριστεία, στην ανάπτυξη καινοτομιών και στην ανάδειξη του ταλέντου και των προσόντων των μελών της ομάδας μας.
 • Διαμορφώνουμε ένα υγιές και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον
  Δεσμευόμαστε για τη δημιουργία και διατήρηση ενός ασφαλούς και υγιούς εργασιακού και κοινωνικού περιβάλλοντος τόσο για τους εργαζόμενους μας όσο και για όλους τους εμπλεκόμενους στις δραστηριότητες μας (stakeholders), είτε συμβάλλουν στη διαμόρφωση τους ως συνεργάτες μας, είτε υφίστανται επιδράσεις από αυτές (κοινωνία).

Η αποτελεσματική διακυβέρνηση της βιωσιμότητας είναι ζωτικής σημασίας για την οικοδόμηση μιας επιχείρησης με μακροπρόθεσμους ορίζοντες, η οποία θα στηρίζεται στην κάλυψη των πλέον ζωτικών αναγκών των τοπικών κοινωνιών ώστε οι τελευταίες  να λειτουργήσουν αποτελεσματικά, να αναπτυχθούν με κοινωνική και περιβαλλοντική ισορροπία και να ευημερήσουν. Αυτό αποτελεί τόσο για τη διοίκηση, όσο και για το ανθρώπινο δυναμικό της THALIS E.S.  προϋπόθεση για την εκπλήρωση του οράματός μας το οποίο επικεντρώνεται στο να είμαστε σημείο αναφοράς στη διαχείριση του περιβάλλοντος, προσφέροντας πάντα ολοκληρωμένες βιώσιμες λύσεις στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας.