Η THALIS E.S. είναι μια νέα επιχειρηματική προσπάθεια με στέρεες βάσεις. Η νέα εταιρεία αποτελεί τη μετεξέλιξη των εταιρειών ΙΘΑΚΗ Α.Τ.Ε και MEΣΟΓΕΙΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε., οι  οποίες ήταν θυγατρικές του ομίλου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ.

Οι βασικοί συντελεστές, μέτοχοι και διοίκηση δραστηριοποιούνται στον τομέα του περιβάλλοντος από τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Είναι πρωτοπόροι στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας σε θέματα διαχείρισης, αντιμετώπισης σύνθετων περιβαλλοντικών προκλήσεων και στην εισαγωγή νέων τεχνολογικών λύσεων στον κύκλο του νερού και στα απόβλητα.

Ο Βασίλης Παπαζήσης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της  THALIS E.S., αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο τμήμα φυσικού περιβάλλοντος του Α.Π. Θεσσαλονίκης, ασχολήθηκε ενεργά με την Τοπική Αυτοδιοίκηση στους τομείς του αναπτυξιακού σχεδιασμού και της αξιοποίησης κοινοτικών προγραμμάτων. Μετά από επιτυχημένη πενταετή θητεία σαν γενικός διευθυντής της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ίδρυσε το 1996 την εταιρεία ΠΕΡ.ΚΑΤ Α.Ε. (Περιβαλλοντική Κατασκευών) για την υλοποίηση περιβαλλοντικών έργων.
Η ΠΕΡ.ΚΑΤ Α.Ε. αναδεικνύεται σε σύντομο χρονικό διάστημα σε ηγετική θέση στο τομέα του περιβάλλοντος διευρύνοντας το αντικείμενο των εργασιών της και συσσωρεύοντας σημαντική εμπειρία.  Το 2002 αποφασίζει την αναβάθμιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας με την  συγχώνευση  της  ΠΕΡ.ΚΑΤ Α.Ε., με  τη  νέα σχετικά εταιρεία ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Τ.Ε.Ε., της οποίας και  έγινε Διευθύνων Σύμβουλος .  Αυτή ήταν και η απαρχή της δημιουργίας και ανάπτυξης  του Ομίλου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ.
Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ κατατάχθηκε στην 4η τάξη του Ελληνικού Μητρώου Κατασκευαστών Έργων Δημοσίου (ΜΕΕΠ) ουσιαστικά μετά τη  συγχώνευση με την ΠΕΡ.ΚΑΤ ΑΕ, αξιοποιώντας την κατασκευαστική εμπειρία της τελευταίας .
Το 2003 ιδρύεται η ΙΘΑΚΗ Α.Τ.Ε. 4ης τάξης ΜΕΕΠ. Το 2006  αποκτάται το 50% της DEVISE Engineering Α.Ε, εταιρείας περιβαλλοντικών τεχνολογιών αυστηρά προσανατολισμένης στο σχεδιασμό και κατασκευή «Πρωτοποριακών Προκατασκευασμένων Συστημάτων» που καλύπτουν δυναμικότητα επεξεργασίας λυμάτων από 200-20.000 άτομα (Ισοδύναμου Πληθυσμού) και αποτελούν την πλέον αποτελεσματική και οικονομική λύση για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων μικρών δήμων και κοινοτήτων και βιομηχανικών υγρών αποβλήτων.

Το 2007 ιδρύεται η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ  Environmental Services-MES Α.Ε.  με αντικείμενο την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων στη διαχείριση και λειτουργία  έργων περιβαλλοντικής προστασίας.

Το 2015 η ΙΘΑΚΗ ΑΤΕ, μετά από την απορρόφηση/συγχώνευση της Μεσόγειος Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες ΑΕ, μετονομάστηκε σε ΘΑΛΗΣ Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες Α.Ε. και διακριτικό τίτλο THALIS E.S.

Η THALIS E.S. από το Δεκέμβριο του 2016 ακολουθεί πλέον αυτόνομη πορεία. Βασικός μέτοχος της εταιρίας είναι ο Βασίλης Παπαζήσης ο οποίος χαράζει μια νέα επιχειρηματική στρατηγική που βασίζεται στην ανάπτυξη και εισαγωγή καινοτομιών, στην βέλτιστη διάταξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού καθώς και στην αξιοπιστία στην παραγωγή έργων και στην παροχή υπηρεσιών. Στο πλαίσιο ενός νέου Ομίλου, που αποτελείται από τις εταιρίες THALIS E.S., DEVISE, και ENVIN, προσφέρεται πλέον μια ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών στην ελληνική και διεθνή αγορά.

Οι μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει το περιβάλλον απαιτούν καινοτόμες, πρακτικές βιώσιμες και συνεργατικές λύσεις. Η THALIS E.S. διαθέτει την επιχειρηματική φιλοσοφία την εμπειρία και την οργανωτική συγκρότηση για να μετατρέψει τα προβλήματα σε ευκαιρίες δημιουργικής και βιώσιμης ανάπτυξης.
link icon