Μήνυμα Προέδρου

 
Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει για την THALIS E.S. και για μένα προσωπικά. Η αυτόνομη μετοχικά και διοικητικά πορεία της εταιρίας:

  • Διασφαλίζει μια αξιόπιστη και ανανεωμένη επιχειρηματική παρουσία στην περιβαλλοντική αγορά.
  • Επιτρέπει με τον καλύτερο τρόπο την επικέντρωση στην εκπλήρωση των στόχων μας και την ανάδειξη των αξιών μας.
  • Ενισχύει την εστίαση της διοίκησης στα πραγματικά προβλήματα της αγοράς και στο πως η εταιρία θα ανταποκριθεί καλύτερα στις απαιτήσεις των πελατών της.
  • Παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση των πόρων και στην αξιοποίηση των ευκαιριών ανάπτυξης.
  • Διευκολύνει τη σύναψη νέων στρατηγικών συμμαχιών και την πρόσβαση σε χρηματοδοτικά κεφάλαια.

Η ανάπτυξη συνεργειών στο πλαίσιο ενός νέου Ομίλου, που περιλαμβάνει εταιρίες που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων, από την κατασκευή έργων τη μεταποίηση και την παροχή υπηρεσιών, ενδυναμώνει την παρουσία μας και δημιουργεί νέες παραγωγικές αξίες και διαμορφώνει ένα πρωτοποριακό επιχειρηματικό πνεύμα.

Η THALIS E.S. στρέφεται με συστηματικότητα στην κάλυψη των περιβαλλοντικών αναγκών των τοπικών κοινωνιών στην Ελλάδα και στις διεθνείς αγορές. Επιδίωξη μας ήταν πάντοτε η κατασκευή έργων και η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών με ρεαλιστικό κόστος και διατηρήσιμα αποτελέσματα. Με τη νέα μας δομή είμαστε σε θέση να αναβαθμίσουμε την λειτουργία μας, να ξεπεράσουμε αδυναμίες και υστερήσεις και να παρέχουμε πλέον υπηρεσίες ακόμα υψηλότερου επιπέδου αναπτύσσοντας καινοτόμες λύσεις. 

Όπως έχετε διαπιστώσει στηριζόμαστε σε υψηλής ποιότητας προσωπικό και θα συνεχίσετε στο μέλλον να συνεργάζεσθε με τους ίδιους ανθρώπους στην εταιρία μας όπως και στο παρελθόν. Όλοι οι άνθρωποι μας θα διατηρηθούν στο σημερινό τους ρόλο.

Η επαγγελματική μου διαδρομή την περασμένη 20ετία μου επιτρέπει να είμαι αισιόδοξος για τη νέα πορεία της THALIS E.S. Σας εγγυούμαι προσωπικά για την ποιότητα και αξιοπιστία των έργων και των υπηρεσιών μας και είμαι πάντοτε στη διάθεση σας για να επιλύσουμε συνεργατικά τα πιο σύνθετα περιβαλλοντικά προβλήματα.

Παπαζήσης Βασίλειος

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

05.12.2016