Το διοικητικό συμβούλιο της THALIS E.S. εξετάζει τις προκλήσεις και ευκαιρίες ανάπτυξης στις αγορές, διαμορφώνει την στρατηγική της εταιρίας αποφασίζει για την επιχειρηματική προσέγγιση σε κάθε τμήμα της αγοράς και είναι υπεύθυνο για την επίβλεψη της χρηστής λειτουργίας της ευημερίας και ασφάλειας των εργαζομένων.

Το νέο διοικητικό συμβούλιο της THALIS E.S. απαρτίζεται από έξι μέλη και η θητεία του λήγει το 2021:
1.Βασίλης Παπαζήσης, Περιβαλλοντολόγος Εργολάβος δημοσίων έργων, είναι Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος
2.Γεώργιος Παπαζήσης, Εργολάβος δημοσίων έργων, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
3.Θεοδοσία Μπαντουβά, Ηλεκτρολόγος-Μηχανικός, Μέλος
4.Γεώργιος Κτίστης, Πολιτικός Μηχανικός, Μέλος
5.Κωνσταντίνος Κυριάκου, Πολιτικός Μηχανικός, Μέλος
6.Ευάγγελος Παπαζήσης, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Μέλος

Η ομάδα διοίκησης αναδείχθηκε από την καταξίωση στην αγορά περιβαλλοντικών υπηρεσιών, τη συμμετοχή σε έργα κλίμακας και υψηλής καινοτομίας καθώς και την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός σύγχρονου και ευέλικτου επιχειρηματικού μοντέλου. 


neo organogramma GR


Η THALIS E.S. έχει δημιουργήσει μια εργασιακή ατμόσφαιρα βασισμένη στη συνεργασία και στη συμμετοχή επιβραβεύοντας την πρωτοβουλία και την αλληλοϋποστήριξη. Οι άνθρωποι βρίσκονται στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας και θέλουμε κάθε εργαζόμενος να αξιοποιεί τις ικανότητές του. Πιστεύουμε στη συστηματική ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων μας και επενδύουμε στο μέλλον τους.