Η THALIS E.SS.A. προέρχεται από τη συγχώνευση των εταιριών ΙΘΑΚΗ Α.Ε. και ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. Η συγχώνευση πραγματοποιήθηκε το 2015 με βάση τα αποτελέσματα  του 2015.

Δημοσιεύουμε τους ισολογισμούς των δύο εταιριών από τις οποίες προήλθε η THALIS E.SS.A. για το 2014 και ακολουθεί ο ισολογισμός της THALIS E.S. για το έτος 2015.  

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΘΑΚΗ 2014

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ E.S. 2014 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ THALIS E.S. 2015 PDF ICON

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ THALIS E.S. 2016