Θέσεις εργασίας

Ο ΟΜΙΛΟΣ μας είναι ένας σημαντικός εργοδότης με αυξανόμενη απασχόληση ακόμα και στην περίοδο της κρίσης. 

Το ανθρώπινο δυναμικό μας έχει διαμορφώσει μια εργασιακή κουλτούρα που διαπνέεται από ομαδικότητα, αναγνώριση, αφοσίωση και αλληλεγγύη.

Επενδύουμε στους εργαζομένους, αναδεικνύουμε τις δεξιότητες τους, υποστηρίζουμε έμπρακτα την επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Ενθαρρύνουμε την πρωτοβουλία, επιβραβεύουμε την καινοτομία πρεσβεύουμε την αξιοκρατία και στηρίζουμε τη διατήρηση ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Υπεύθυνο Σύνταξης Προσφορών για Δημόσιους Διαγωνισμούς


H THALIS E.S.  επιθυμεί να προσλάβει στα κεντρικά της γραφεία στην Αθήνα Υπεύθυνο Σύνταξης Προσφορών για Δημόσιους Διαγωνισμούς.

Απαραίτητα προσόντα:
• Απόφοιτος Νομικής (για συνεργασία in-house)
• Απόφοιτος Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
• Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• ‘Άριστη γνώση Η/Υ

Επιθυμητά προσόντα:
• Εμπειρία στις Δημόσιες Συμβάσεις

Απόλυτη εχεμύθεια θα τηρηθεί προς όλα τα βιογραφικά.
Η εταιρεία θα επικοινωνήσει μόνο με τους υποψηφίους που τα βιογραφικά πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και κριτήρια.

 

Προϊστάμενο Συντήρησης

H THALIS E.S.  επιθυμεί να προσλάβει Προϊστάμενο Συντήρησης

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικού
  • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
Απόλυτη εχεμύθεια θα τηρηθεί προς όλα τα βιογραφικά.
Η εταιρεία θα επικοινωνήσει μόνο με τους υποψηφίους που τα βιογραφικά πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και κριτήρια.
 
 
 

Ενεργειακό Μηχανικό

H THALIS E.S.  επιθυμεί να προσλάβει στα κεντρικά της γραφεία στην Αθήνα Ενεργειακό Μηχανικό ως Προϊστάμενο στο τμήμα της Ενέργειας.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού
  • Καλή γνώση της νομοθεσίας της Ενέργειας και ειδικότερα της ΑΠΕ και της Ρυθμιστικής Αρχής της Ενέργειας
  • Προϋπηρεσία σε  Ενεργειακά projects (φωτοβολταϊκά/ αιολικά-Βιομάζα-Υβριδικά)
  • Εμπειρία σε EPC projects
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Απόλυτη εχεμύθεια θα τηρηθεί προς όλα τα βιογραφικά.
Η εταιρεία θα επικοινωνήσει μόνο με τους υποψηφίους που τα βιογραφικά πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και κριτήρια.

Ηλεκτροτεχνίτες/Μηχανοτεχνίτες/Συντηρητές υδραυλικούς- Περιφέρεια Κρήτης


H THALIS E.S.  επιθυμεί να προσλάβει ηλεκτροτεχνίτες,μηχανοτεχνίτες, συντηρητές υδραυλικούς στην Περιφέρεια Κρήτης.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Εμπειρία προαιρετική

Απόλυτη εχεμύθεια θα τηρηθεί προς όλα τα βιογραφικά.
Η εταιρεία θα επικοινωνήσει μόνο με τους υποψηφίους που τα βιογραφικά πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και κριτήρια.