Θέσεις εργασίας

Ο ΟΜΙΛΟΣ μας είναι ένας σημαντικός εργοδότης με αυξανόμενη απασχόληση ακόμα και στην περίοδο της κρίσης. 

Το ανθρώπινο δυναμικό μας έχει διαμορφώσει μια εργασιακή κουλτούρα που διαπνέεται από ομαδικότητα, αναγνώριση, αφοσίωση και αλληλεγγύη.

Επενδύουμε στους εργαζομένους, αναδεικνύουμε τις δεξιότητες τους, υποστηρίζουμε έμπρακτα την επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Ενθαρρύνουμε την πρωτοβουλία, επιβραβεύουμε την καινοτομία πρεσβεύουμε την αξιοκρατία και στηρίζουμε τη διατήρηση ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Office administrator


H THALIS E.S.  επιθυμεί να προσλάβει  άτομο για  γραμματειακή υποστήριξη , για πλήρη απασχόληση στα κεντρικά της γραφεία. (Αθήνα)

Αρμοδιότητες
 •  Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου
  •  Διαχείριση αλληλογραφίας-πρωτόκολλου
   •  Υποστήριξη διοίκησης-λογιστηρίου

Απαιτήσεις
  •  Απόφοιτος/τη Δευτεροβάθμιας ή Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
   •  Άριστη γνώση αγγλικών
    •  Άριστη γνώση Η/Υ
     •  1-2 χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση

Τεχνικός Ασφαλείας

THALIS E.S. επιθυμεί να προσλάβει Τεχνικό Ασφαλείας για ιδιωτικό έργο στην Αττική.

Απαραίτητα προσόντα:

Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού ή Πολιτικού Μηχανικού
5ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Απόλυτη εχεμύθεια θα τηρηθεί προς όλα τα βιογραφικά.
Η εταιρεία θα επικοινωνήσει μόνο με τους υποψηφίους που τα βιογραφικά πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και κριτήρια.

Προϊστάμενο Συντήρησης

H THALIS E.S.  επιθυμεί να προσλάβει Προϊστάμενο Συντήρησης

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικού
  • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
Απόλυτη εχεμύθεια θα τηρηθεί προς όλα τα βιογραφικά.
Η εταιρεία θα επικοινωνήσει μόνο με τους υποψηφίους που τα βιογραφικά πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και κριτήρια.
 
 
 

Ηλεκτροτεχνίτες/Μηχανοτεχνίτες/Συντηρητές υδραυλικούς- Περιφέρεια Κρήτης


H THALIS E.S.  επιθυμεί να προσλάβει ηλεκτροτεχνίτες,μηχανοτεχνίτες, συντηρητές υδραυλικούς στην Περιφέρεια Κρήτης.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Εμπειρία προαιρετική

Απόλυτη εχεμύθεια θα τηρηθεί προς όλα τα βιογραφικά.
Η εταιρεία θα επικοινωνήσει μόνο με τους υποψηφίους που τα βιογραφικά πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και κριτήρια.