Προκατασκευασμένη μονάδα αφυδάτωσης ιλύος

Προκατασκευασμένη μονάδα αφυδάτωσης ιλύος σχεδιασμένη για μικρές και μεσαίου μεγέθους εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, που προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση για τη διαχείριση της βιολογικής ιλύος που παράγεται από αστικά ή βιομηχανικά υγρά απόβλητα. Η δυναμικότητα της μονάδας αφυδάτωσης ιλύος κυμαίνεται από 1.0 έως 10 m3/h για συγκέντρωση στερεών 1%.
Είναι συμπαγής και κινητή σε διαστάσεις ISO container για εύκολη και γρήγορη μεταφορά με όλα τα συμβατικά μέσα μεταφοράς (φορτηγό ή πλοίο). Δεν απαιτεί ιδιαίτερη υποδομή και κτίρια και μπορεί να είναι έτοιμο να λειτουργήσει εντός 1-2 ημερών από την παράδοση στο εργοτάξιο, υπό την προϋπόθεση ότι η απαραίτητη υποδομή (τσιμεντένια βάση, δεξαμενή συλλογής λάσπης, αποστράγγιση των στραγγισμάτων κλπ) είναι έτοιμα.

Περισσότερα....