Επέκταση των εγκαταστάσεων ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων Βλαχέρνας Άρτας

Το έργο αφορά  την κατασκευή ενός νέου  κυττάρου (Β1) στο χώρο  του ΧΥΤΑ  Βλαχέρνας. Οι εργασίες του έργου περιλαμβάνουν:

  • Χωματουργικές εργασίες για τη διαμόρφωση του Β1’ κυττάρου
  • Κατασκευή  δικτύου  συλλογής και μεταφοράς  στραγγισμάτων στην υφιστάμενη   Μονάδα επεξεργασίας στραγγισμάτων
  • Κατασκευή  στρώσεων στεγανοποίησης και αποστράγγισης, πυθμένα  και  πρανών

new11

*Tip: Κάντε κλικ στη φωτογραφία για υψηλότερη ανάλυση!