Διαχείριση μονάδας προεπεξεργασίας απορριμμάτων Ηρακλείου (εκσυγχρονισμός & λειτουργία )

Η THALIS E.Sυπέγραψε με τον ΕΣΔΑΚ διετή σύμβαση, με δικαίωμα προαίρεσης για την παροχή υπηρεσιών:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ )
Η ετήσια δυναμικότητα της μονάδας ανέρχεται σε 75.000 τόνους αστικών σύμμεικτων απορριμμάτων (ΑΣΑ). 

Η όλη εγκατάσταση βασίζεται στη μέθοδο μηχανικής βιολογικής διεργασίας Biocubi της ECODECO. Στη μονάδα παράγεται άοσμο και βιοξηραμένο υλικό.
Στα πλαίσια της σύμβασης η εταιρεία θα παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων και υποδομών της μονάδας καθώς και μεταφορά των προϊόντων, παραπροϊόντων και υγρών αποβλήτων της εγκατάστασης με αδειοδοτημένους φορείς
 • Συνεχή έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας εισερχομένων και εξερχομένων αποβλήτων
 • Περιβαλλοντική παρακολούθηση μέσω ειδικού Software
 • Συντήρηση όλων των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού με ειδικό software
 • Παρακολούθηση της αποθήκης και των ανταλλακτικών – αναλωσίμων με ειδικό software, το οποίο λειτουργεί σε ενιαία πλατφόρμα με το software της συντήρησης του Η/Μ εξοπλισμού
 • Υπηρεσίες διακρίβωσης του μετρητικού εξοπλισμού
 • Ετήσια επιθεώρηση - πιστοποίηση για όλα τα ανυψωτικά μηχανήματα
 • Online υπηρεσίες στον ΚτΕ, απομακρυσμένης πρόσβασης, στο πρόγραμμα ζυγίσεων και παρακολούθησης διεργασιών της μονάδας
 • Συνεχής εκπαίδευση στο προσωπικό λειτουργίας και σε επιλεγμένο προσωπικό του Φορέα

Επιπλέον θα προβεί στην:

 • Προμήθεια και εγκατάσταση νέας τράπεζας κοπής του τεμαχιστή
 • Προμήθεια και εγκατάσταση δύο κοντέινερ αποθηκών
 • Προμήθεια και εγκατάσταση μίας πρέσας δεματοποίησης
 • Τοποθέτηση κάμερας ασφαλείας στο ζυγιστήριο συμβατή με το υπάρχον σύστημα CCTV
*Tip: Κάντε κλικ στη φωτογραφία για υψηλότερη ανάλυση!