Προμήθεια και Εγκατάσταση Αυτόνομου Φ/Β Συστήματος 20 και 60 KWp στο δώμα της Μαθητικής Εστίας και του ΕΠΑΛ αντίστοιχα, ηλιοθερμικού συστήματος για κάλυψη θερμικών αναγκών και ζεστού νερού χρήσεως (ΖΝΧ) σε Μαθητική Εστία, Κλειστό Κολυμβητήριο και Γυμναστήριο, μονώσεις σωληνώσεων δικτύου διανομής στο Κλειστό Κολυμβητήριο και λαμπτήρες τύπου LED στο ΕΠΑΛ» για τις ανάγκες του Υποέργου 2 της Πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις ΑΠΕ για την Ανάπτυξη της Τοπικής

Το αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού που θα συμβάλει στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων Κ3 – Κλειστό Κολυμβητήριο Γρεβενών, Κ4 - Κλειστό Γυμναστήριο Δήμου Γρεβενών, Κ5 - Μαθητική Εστία και Κ6 - Επαγγελματικό Λύκειο – ΕΠΑΛ του Δήμου Γρεβενών. Στο πλαίσιο της σύμβασης υλοποιούνται τα ακόλουθα έργα:

1. Στο Κτίριο K3 - Κλειστό Κολυμβητήριο Γρεβενών
• Προμήθεια και εγκατάσταση ηλιοθερμικού συστήματος για κάλυψη θερμικών αναγκών και ΖΝΧ με ηλιακούς συλλέκτες 131,56m2.
• Προμήθεια και εγκατάσταση μόνωσης σωληνώσεων δικτύου διανομής μήκους 1000μ.

2. Κτίριο K4 - Κλειστό Γυμναστήριο Δήμου Γρεβενών
• Προμήθεια και εγκατάσταση ηλιοθερμικού συστήματος για κάλυψη θερμικών αναγκών και ΖΝΧ με ηλιακούς συλλέκτες 131,56m2

3. Κτίριο K5 - Μαθητική Εστία
• Προμήθεια και εγκατάσταση ηλιοθερμικού συστήματος για κάλυψη θερμικών αναγκών και ΖΝΧ με ηλιακούς συλλέκτες 131,56m2
• Εγκατάσταση αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος σε στέγη, ισχύος 20 KWp

4. Κτίριο K6 - Επαγγελματικό Λύκειο – ΕΠΑΛ
• Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος σε στέγη, ισχύος 60 KWp.
• Προμήθεια και εγκατάσταση 500 λαμπτήρων τύπου LED, ισχύος 9 W
• Προμήθεια και εγκατάσταση 500 λαμπτήρων τύπου LED, ισχύος 18 W

*Tip: Κάντε κλικ στη φωτογραφία για υψηλότερη ανάλυση!