Συντήρηση δικτύων της Δ.Ε.Υ.Α.Λ. στον Δήμο Λαμιέων

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η συντήρηση δικτύων της ΔΕΥΑΛ στο Δήμο Λαμιέων.
Για την συντήρηση των δικτύων και αντλιοστασίων ύδρευσης – αποχέτευσης και την συντήρηση και λειτουργία των βιολογικών καθαρισμών θα απασχοληθούν εννέα (9) άτομα με τις ακόλουθες ειδικότητες:

1. Ένας τεχνίτης συντηρητής εγκαταστάσεων
2. Ένας ηλεκτρολόγος – ηλεκτροτεχνίτης
3. Ένας χειριστής jcb-αποφρακτικού
4. Δύο τεχνίτες υδραυλικοί
5. Τέσσερις εργατοτεχνίτες

*Tip: Κάντε κλικ στη φωτογραφία για υψηλότερη ανάλυση!