Η THALIS E.S. έχει αναλάβει τη λειτουργία του έργου «Υπηρεσίες Υποστήριξης Διαχείρισης Απορριμάτων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας»

Η THALIS E.S ως μέλος της Κοινοπραξίας ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. - THALIS E.S. , έχει αναλάβει τη λειτουργία του έργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» με ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης 28 Ιουνίου του 2017.