Η THALIS E.S. έχει αναλάβει την εκτέλεση του έργου «Αποχέτευση και Εγκατάσταση Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων στους Οικισμούς των Δ.Ε. Κουλουκώνα και Ζωνιανών του Δήμου Μυλοποτάμου»

Η  THALIS E.Sυπέγραψε στις 14 Ιουλίου του 2017 με τη Δ.Ε.Υ.Α. ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ και το ΔΗΜΟ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ σύμβαση για την εκτέλεση του έργου 1ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ ΚΑΙ ΖΩΝΙΑΝΩΝ της ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ Δ.Ε. ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑ ΚΑΙ ΖΩΝΙΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟY».Το έργο αφορά την πλήρη κατασκευή και παράδοση σε θέση καλής λειτουργίας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και των έργων υποδομής και την εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία . Η μονάδα επεξεργασίας των λυμάτων θα είναι τύπου ενεργού ιλύος με παρατεταμένο αερισμό (Extended Aeration - Activated Sludge), με ταυτόχρονη σταθεροποίηση της παραγόμενης βιολογικής ιλύος και βιολογική απομάκρυνση αζώτου.