Η THALIS E.S. έχει αναλάβει την υπηρεσία «Συντήρηση δικτύων της ΔΕΥΑΛ στο Δήμο Λαμιέων»

Η THALIS E.S.  έχει αναλάβει την υπηρεσία «Συντήρηση δικτύων της ΔΕΥΑΛ στο Δήμο Λαμιέων», με ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης 11 Σεπτεμβρίου 2017. Η Υπηρεσία αφορά τη συντήρηση και την επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης αρμοδιότητας της ΔΕΥΑΛ στο Δήμο Λαμιέων.