Η THALIS E.S. ανέλαβε την «Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων στους οικισμούς των Δ.Ε. Κουλούκωνα και Ζωνιανών του Δήμου Μυλοποτάμου»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, Ελλάδα - 08/01/2018

Η THALIS E.S. ανέλαβε την «Κατασκευή αποχετευτικών δικτύων» το οποίο αποτελεί 2ο υποέργο της πράξης: «Αποχέτευση και εγκατάσταση επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων στους οικισμούς των Δ.Ε. Κουλούκωνα και Ζωνιανών του Δήμου Μυλοποτάμου». Η υπογραφή της σύμβασης πραγματοποιήθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2017.

Το έργο ανήκει στην κατηγορία των υδραυλικών έργων και αφορά στην κατασκευή των αναγκαίων έργων αποχέτευσης των οικισμών Δαφνέδες, Μουρτζανά, Γαράζον, Κάλυβος, Λιβάδια, Μαρινιανά, Κράνα, Βενί, Κατεριανά, Αξός και Ζωνιανά.

Περιλαμβάνει τις κάτωθι βασικές εργασίες:
• Γενικές εκσκαφές
• Εκσκαφές τάφρων
• Τοποθέτηση σωλήνων αποχέτευσης
• Επιχώσεις τάφρων
• Κατασκευή φρεατίων
• Κατασκευή αντλιοστασίων
• Η/Μ εργασίες