ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΥΜΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΓΑΡΩΝ

Δημοσιεύθηκε : 16 Ιανουαρίου 2023

Η ΚΞ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε - THALIS E.S S.A στις 28/12/2022 υπέγραψε σύμβαση για το έργο " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΥΜΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΓΑΡΩΝ".  Το αντικείμεο του έργου περιλαμβάνει :

  1. Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού μεταφοράς νερού από την Δ.Κ Χαλάστρας στη Δ.Κ Κυμίνων μήκους 5.600m Φ315 από πολυαιθυλένιο
  2. Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού μεταφοράς νερού από τη Δ.Κ Κυμίνων στην Δ.Κ Μαλγάρων μήκους 2.300m Φ200 από πολυαιθυλένιο
  3. Κατασκευή αντλιοστασίου στη Δ.Κ Χαλάστρας
  4. Κατασκευή τριών δεξαμενών συνολικής χωρητικότητας 3.000 m3 στη Δ.Κ Χαλάστρας
  5. Κατασκευή δύο δεξαμενών συνολικής χωρητικότητας 2.000m3 στη Δ.Κ Κυμίνων
  6. Κατασκευή μίας δεξαμενής συνολικής χωρητικότητας 1.000m3 στη Δ.Κ Μαλγάρων