ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΜΑΒΕ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑΜ

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Κ/ΞΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ – ΑΛΚΤΗΡ Α.Κ.Τ.Ε.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

100%

Η περιοχή του αμιαντορυχείου των ΜΑΒΕ (Μεταλλεία Αμιάντου Βορείου Ελλάδος Α.Ε.) βρίσκεται στο νοτιοδυτικό τμήμα του Νομού Κοζάνης και σε απόσταση 40 περίπου χιλιόμετρα από την πόλη της Κοζάνης. Η συνολική έκταση του οικοπέδου των ΜΑΒΕ ανέρχεται στα 4.150 στρέμματα.

H περιοχή των ΜΑΒΕ απαρτίζεται από 4 ενότητες:

 • Το μεταλλείο, που καταλαμβάνει έκταση 335 στρεμμάτων και βρίσκεται στο νότιο τμήμα του οικοπέδου. Στο κεντρικό τμήμα του έχει σχηματιστεί λίμνη 125,4 στρεμμάτων (απόλυτο υψόμετρο νερού 497,60 m.).
 • Το χώρο των αποθέσεων στείρων τόσο του μεταλλείου όσο και του εργοστασίου καταλαμβάνοντας έκταση 532 στρ. εκ των οποίων τα 220 στρ. αφορούν τις λεπτόκοκκες αποθέσεις του εργοστασίου (tailings) στο βόρειο και ανατολικό άκρο του οικοπέδου.
 •  Τις κτηριακές εγκαταστάσεις, που καταλαμβάνουν σχεδόν 25.000 m2 (με τη συνολική επιφάνεια των κτηρίων να προσεγγίζει τα 44.000 m2).
 • Τους υπόλοιπους υπαίθριους χώρους, που χαρακτηρίζονται ως επίπεδες επιφάνειες.

 

 

 

Το έργο αφορά την ολοκλήρωση του έργου αποκατάστασης των εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου των ΜΑΒΕ, και περιλαμβάνει εργασίες όπως:

 • Καθαρισμός των χώρων από αμίαντο. Περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της αποκατάστασης όλων των χώρων που δεν έχουν καθαριστεί από τις προηγούμενες επεμβάσεις και αφορούν τον καθαρισμό από αμίαντο για όλες τις κτηριακές εγκαταστάσεις, τις επιφάνειες πέριξ αυτών, του ρυπασμένου εδάφους της περιοχής μελέτης, τις διάσπαρτες εγκαταστάσεις στην περιοχή του έργου, τον παλαιό οικισμό του προσωπικού.
 • Καθαρισμός των χώρων από πετρελαιοειδή. Περιλαμβάνει τον καθαρισμό από πετρελαιοειδή των εγκαταστάσεων, του μηχανολογικού εξοπλισμού αλλά και των διάσπαρτων ποσοτήτων που βρίσκονται στον περιβάλλοντα χώρο
 • Αποθήκευση, μεταφορά και διάθεση των υλικών στο ΧΥΤΑΜ
 • Κατασκευή ΧΥΤΑΜ. Σε συγκεκριμένη θέση εντός του χώρου του οικοπέδου των ΜΑΒΕ κατασκευάστηκε χώρος υγειονομικής ταφής αμιάντου στον οποίο οδηγήθηκαν όλα τα επικίνδυνα απόβλητα αμιάντου και πετρελαιοειδή. Η επέκταση του υφιστάμενου ΧΥΤΑΜ έχει χωρητικότητα 20.000 m3 αποβλήτων αμιάντου και έκταση 21,1 στρέμματα
 • Αποκατάσταση με έργα διαμόρφωσης. Διαμορφώθηκαν και επικαλύφτηκαν με φυτική γη, χώροι του περιβάλλοντα οικοπέδου των ΜΑΒΕ
 • Αποκατάσταση με έργα πρασίνου. Οι χώροι αποκαταστάθηκαν με διάστρωση φυτικής γης και φυτεύσεις φυτών με το απαραίτητο αρδευτικό δίκτυο.
 • Περιβαλλοντική παρακολούθηση.