ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΧΥΤΥ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΕΣΔΑΚ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ

THALIS E.S. S.A.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Περιφέρεια Κρήτης

ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

23%

Το έργο αφορά την κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας σύμμεικτων ΑΣΑ, δυναμικότητας 15.000 τόνων ετησίως.  Επιπλέον στη μονάδα θα εισέρχονται και 300 τόνοι ιλύος. Η μονάδα έχει  σχεδιαστεί ώστε μελλοντικά, εάν απαιτηθεί, να μπορεί να επεξεργασθεί 8.600 tn  προδιαλεγμένα ανακυκλώσιμα. Είναι ένα έργο που  θα εξυπηρετήσει 45.000 κατοίκους των Δήμων  Σητείας και Ιεράπετρας .

 

Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται:

 • Κατασκευή Μονάδας Υποδοχής και Μηχανικής Επεξεργασίας
 • Κατασκευή Μονάδας βιολογικής επεξεργασίας
 • Κατασκευή Μονάδας ωρίμανσης – εξευγενισμού του στερεού υπολείμματός τής βιολογικής επεξεργασίας
 • Κατασκευή Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπόλειμμα των (ΧΥΤΥ)
 • Κατασκευή έργων διαχείρισης υγρών αποβλήτων και αναβάθμισής Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων
 • Κατασκευή έργων διαχείρισης όμβριων.
 • Κατασκευή έργων εσωτερικής οδοποιίας
 • Κατασκευή απαραιτήτων έργων υποδομής
 • Κατασκευή έργων περιβαλλοντικής παρακολούθησης των εγκαταστάσεων
 • Προμήθεια του κινητού εξοπλισμού για την λειτουργία.
 • Δοκιμαστική λειτουργία των εγκαταστάσεων διάρκειας 6 μηνών.
 • Κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεων διάρκειας 5 ετών