ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΡΤΕΡΟΥ ΚΑΙ Κ. ΧΑΝΙ-ΒΑΘΕΙΑΝΟΥ ΚΑΜΠΟΥ

Δημοσιεύθηκε : 29 Ιουλίου 2022

H ENVIN S.A στις 25/07/2022 υπέγραψε σύμβαση για το έργο « ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΡΤΕΡΟΥ ΚΑΙ Κ. ΧΑΝΙ-ΒΑΘΕΙΑΝΟΥ ΚΑΜΠΟΥ» Το έργο αφορά στην κατασκευή της Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων των οικισμών Καρτερού και Χάνι του Κοκκίνη - Βαθειανός Κάμπος του Δήμου Χερσονήσου για την εξυπηρέτηση του πληθυσμού αιχμής 9.929 ι.κ. Η Εγκατάσταση θα σχεδιασθεί βασισμένη στο σύστημα ενεργού ιλύος, με εμβαπτιζόμενες μεμβράνες υπερδιήθησης (MBR)