ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ

Δημοσιεύθηκε : 19 Σεπτεμβρίου 2022

Η THALIS E.S S.A ,συμμετέχοντας στην   Κ/Ξ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε – THALIS E.S S.A ,στις 10/08/2022 υπέγραψε με τη Δ.Ε.Υ.Α ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ, σύμβαση για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ». Βασικός στόχος του έργου είναι η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού:

  • για τη δραστική μείωση των διαρροών των δικτύων των οικισμών του Δήμου Δέλτα ,
  •  εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλελέγχου – τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών του  δικτύου ύδρευσης
  • καταγραφή και αποστολή δεδομένων  καταναλώσεων μέσω συστήματος ασύρματων αισθητήρων
  • εγκατάσταση  συστήματος συγκέντρωσης πληροφοριών, εποπτικού ελέγχου, αυτοματισμού, διαχείρισης και επεμβάσεως στην λειτουργία των εγκαταστάσεων των γεωτρήσεων και δεξαμενών.