ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΑΣΥΛΛΙΟΥ-ΣΚΑΛΚΗΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ - ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

Δημοσιεύθηκε : 19 Σεπτεμβρίου 2022

Η THALIS E.S S.A στις 30/08/2022 υπέγραψε με το Δήμο ΑΡΓΟΥΣ-ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ σύμβαση για το έργο « ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΑΣΥΛΛΙΟΥ-ΣΚΑΛΚΗΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ - ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ» . Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει αντιπλημμυρικά έργα και έργα  διευθέτησης του ποταμού Αλιάκμονα μήκους περίπου 2.300m, καθώς και λοιπά τεχνικά έργα και έργα υποδομής.