ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΥΤΑ ΠΕΡΑ ΓΑΛΗΝΩΝ

Δημοσιεύθηκε : 19 Σεπτεμβρίου 2022

Η THALIS E.S S.A στις 06/09/2022 υπέγραψε με τον ΕΣΔΑΚ  τη  σύμβαση «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΥΤΑ ΠΕΡΑ ΓΑΛΗΝΩΝ». Η σύμβαση περιλαμβάνει προσθήκη/ αντικατάσταση εξοπλισμού πυροπροστασίας του ΧΥΤΑ καθώς και προμήθεια εξοπλισμού παρακολούθησης και καταγραφής των χώρων της εγκατάστασης.