ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ THALIS E.S S.A ΣΤΟ 7Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ε.Ε.Δ.Σ.Α

Δημοσιεύθηκε : 5 Οκτωβρίου 2022

Η THALIS-ES παρουσίασε τις απόψεις της για την επιτάχυνση της μετάβασης στην κυκλική οικονομία στο Συνέδριο της  Ε.Ε.Δ.Σ.Α. στις 28/09/2022-29/09/2022.

Στην παρέμβαση μας στο Συνέδριο, τονίστηκε ότι η επιτάχυνση της μετάβασης στην κυκλική οικονομία προϋποθέτει την ανάπτυξη βιώσιμων δραστηριοτήτων σε όλους του κρίκους της αλυσίδας διαχείρισης των αποβλήτων από την παραγωγή των προϊόντων, την πρόληψη, τη συλλογή, την ανακύκλωση και τη τελική διάθεση του υπολείμματος. Για να επιτευχθούν οι φιλόδοξοι στόχοι που έχουν τεθεί απαιτείται η αξιοποίηση συνδυασμού εργαλείων πολιτικής (χωροταξικής, περιβαλλοντικής, οικονομικής), η ανάπτυξη καινοτομιών τεχνολογίας και διαδικασιών, καθώς και η πρόσβαση σε ευέλικτα προϊόντα χρηματοδότησης.

Η THALIS-ES, αυτή την περίοδο, έχει ολοκληρώσει τη ΜΕΒΑ Αρχανών και ολοκληρώνει την κατασκευή της ΜΕΑ Ρεθύμνου, ενώ παράλληλα υλοποιεί τις συμβάσεις των ΜΕΑ Σητείας και Ηρακλείου.