ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

Δημοσιεύθηκε : 28 Νοεμβρίου 2022

Η THALIS E.S S.A στις 15/11/2022 υπέγραψε σύμβαση για το έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ» . Το έργο αφορά την αντικατάσταση υφιστάμενου αγωγού τροφοδοσίας καθώς και των δύο υποδικτύων ύδρευσης στη πόλη του Άργους Ορεστικού.