ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Δημοσιεύθηκε : 16 Ιανουαρίου 2023

Η ΚΞ ΝΑΟΥΜ Σ.Θ ΑΤΕ - THALIS E.S S.A στις 14/12/2022 υπέγραψε σύμβαση για το έργο "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ" . Το έργο αφορά την ανάπλαση περιοχής των Χανιών με συνολική έκταση 14.800 τ.μ. που περιλαμβάνει την Πλατεία 1866 και τις γύρω οδούς.