ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΧΥΤ ΚΑΡΒΟΥΝΑΡΙΟΥ ( Β ΦΑΣΗ)

Δημοσιεύθηκε : 15 Μαρτίου 2022

Η Thalis ES S.A υπέγραψε στις 14/03/2022 σύμβαση έργου « Επέκταση – αναβάθμιση ΧΥΤ Καρβουναρίου – Β Φάση». Το αντικείμενο του έργου αφορά στην επέκταση του Χ.Υ.Τ.Α. Καρβουναρίου, με την κατασκευή της Β΄Φάσης του, την αναβάθμιση της Ε.Ε.Σ. και την κατασκευή όλων των σχετικών έργων υποδομής. Επίσης, αντικείμενο του έργου είναι και η εξάμηνη (6 μήνες) δοκιμαστική λειτουργία της Ε.Ε.Σ.

Ειδικότερα προβλέπεται να γίνουν οι ακόλουθες εργασίες:

  • Χωματουργικές εργασίες
  • Εργασίες στεγανοποίησης
  • Εργασίες οδοποιίας
  • Εργασίες διευθέτησης ομβρίων
  • Εργασίες διαχείρισης στραγγισμάτων
  • Λοιπά έργα υποδομής
  • Έργα Η/Μ