ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ - ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΑΓΩΓΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ

Δημοσιεύθηκε : 9 Απριλίου 2022

Η ένωση εταιριών «Ναούμ Σ.Θ ΑΤΕ – Thalis ES S.A ΔΙΚΤΥΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ» υπέγραψε στις 08/04/2022 τη σύμβαση του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ -ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ,ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ,ΑΓΩΓΟΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ».

 Το έργο περιλαμβάνει:

  • τα τμήματα των δικτύων συλλογής και μεταφοράς λυμάτων, τα οποία δεν κατασκευάστηκαν στο πλαίσιο της πρώτης εργολαβίας καθώς και την προσθήκη επιπρόσθετου μήκους περίπου 900 m βαρυτικών αγωγών εντός του Σχεδίου Πόλεως, τα οποία αποτελούν πύκνωση του δικτύου και θα εξυπηρετούν οικίες και τουριστικές μονάδες, οι οποίες ανεγέρθηκαν μετά την ολοκλήρωση της αρχικής μελέτης.
  • αντλιοστάσια λυμάτων
  • τον αγωγό διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων και του φρεατίου φόρτισης.