ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΕΕΠ ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Δημοσιεύθηκε : 3 Μαΐου 2022

Την 17/02/2022 η Θαλής Περιβαλλοντικές Υπηρεσίες Α.Ε πραγματοποίησε αίτηση τακτικής αναθεώρησης κατάταξης στο ΜΕΕΠ, με σκοπό την κατάταξη της στην 6η τάξη. Με την αριθ. 148111-16/05/2022 απόφαση του Υπουργείου ΥΠΟ.ΜΕ και μετά την από 28/04/2022 γνώμη της επιτροπής ΜΕΕΠ (αρ. εισήγησης 79) αποφασίστηκε η Κατάταξη της εταιρίας στην 6η τάξη στο Μ.Ε.ΕΠ.

Αναλυτικά η κατάταξη μετά την τακτική αναθεώρηση είναι:
ΟΔΟΠΟΙΙΑ – 6Η
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ – 6Η
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ – 6Η 
ΛΙΜΑΝΙΚΑ – 3Η 
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ – 6Η 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ – 6Η 
ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ & ΥΓΡΩΝ, ΣΤΕΡΕΩΝ & ΑΕΡ. – 4Η 
ΕΡΓΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – 1Η 
ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ – 3Η