Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του Δήμου Γόρτυνας

Δημοσιεύθηκε : 20 Μαΐου 2022

Η Ένωση εταιριών «CONSTRAT  ΕΠΕ - THALIS E.S S.A» –  στις 18/05/2022 υπέγραψε σύμβαση για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ-ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑ».  Η σύμβαση αποσκοπεί στην εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού και ανίχνευσης διαρροών μετρητικών διατάξεων κατανάλωσης των δικτύων ύδρευσης του Δήμου Γόρτυνας. Περιλαμβάνει επιπλέον αντικείμενα όπως η δοκιμαστική λειτουργία και η εκπαίδευση του  προσωπικού της υπηρεσίας.