Βιολογική επεξεργασία και καθαρισμός λυμάτων Δ.Ε. Ίωνα Δραγούμη

Δημοσιεύθηκε : 22 Μαρτίου 2023

Η Thalis E.S SA στις 22/2/2023 υπέγραψε σύμβαση με τον Δήμο Άργους Ορεστικού της Π.Ε Καστοριάς, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  για το έργο «Βιολογική επεξεργασία και καθαρισμός λυμάτων Δ.Ε. Ίωνα Δραγούμη».

Το έργο θα εξυπηρετεί το 77% του πληθυσμού της Δημοτικής Ενότητας Ίωνα Δραγούμη και αφορά την σύνδεση των υφιστάμενων εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης οικισμών  του Δήμου Άργους Ορεστικού με τα αντλιοστάσια, την κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και την διάθεση στη συνέχεια των επεξεργασμένων λυμάτων σε φυσικούς αποδέκτες της περιοχής.

Ειδικότερα, περιλαμβάνει :

  • επεκτάσεις από τα σημεία εκβολών των λυμάτων με αγωγό πολυαιθυλενίου DN315 μέχρι τα σημεία αντλιοστασίων
  • κατασκευή των μικρών αντλιοστασίων προώθησης των λυμάτων
  • κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού λυμάτων DN110 από τα αντλιοστάσια προς τις τοπικές ΕΕΛ
  • κατασκευή Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων

Με την ολοκλήρωση του έργου διασφαλίζεται η αποφυγή της μόλυνσης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα και η προστασία των  υδάτινων πόρων με  σημαντική βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών στον  ποταμό Αλιάκμονα.

Το σύστημα που θα εγκατασταθεί διαθέτει αυτοματισμούς στην καθημερινή λειτουργία του χωρίς να απαιτεί τον άμεσο έλεγχο και παρουσία προσωπικού ενώ παράλληλα διαθέτει την απαιτούμενη ευελιξία κάλυψης τόσο των παροχών αιχμής όσο και των περιόδων με μικρή παροχή λυμάτων .

Η Thalis αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες δημιουργώντας καινοτόμες λύσεις που σέβονται το περιβάλλον.