ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

Δημοσιεύθηκε : 22 Μαρτίου 2023

Η Thalis E.S SA στις 24/2/2023 υπέγραψε σύμβαση με τον Δήμο Παιονίας της Π. Ε. Κιλκίς, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για το έργο «Κατασκευή Συλλεκτήριου αγωγού ακαθάρτων και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Αγίου Πέτρου».

Ο σχεδιασμός της μονάδας πραγματοποιήθηκε κατόπιν εκτίμησης του πληθυσμού του οικισμού του Αγίου Πέτρου με τη δυναμικότητα με βάση τη μελέτη να αφορά σε 2.101 κατοίκους με την  πρόβλεψη 20ετίας να διαμορφώνεται σε 2.720 κατοίκους  και την πρόβλεψη 40ετίας σε 3.522 κατοίκους.

Το έργο περιλαμβάνει:

Κατασκευή δύο αντλιοστασίων ακαθάρτων και συλλεκτήριου αγωγού ο οποίος θα οδηγεί όλα τα λύματα του οικισμού του Αγίου Πέτρου προς την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων 

Κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) με τη μέθοδο των τεχνητών υγροτόπων η οποία αποτελεί  μία εναλλακτική και αποτελεσματική λύση, σε σύγκριση με τις συμβατικές εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού καθώς είναι μία δοκιμασμένη και ασφαλής μέθοδος επεξεργασίας των υγρών λυμάτων με φυσικές μεθόδους.

Προβλέπεται η δημιουργία μιας εγκατάστασης χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος με υδροχαρή φυτά που σε σύγκριση με τους άλλους συμβατικούς βιολογικούς καθαρισμούς παρέχει μεγάλα πλεονεκτήματα όσον αφορά τη συντήρησή της, γιατί αναζωογονείται και λειτουργεί από μόνη της χρησιμοποιώντας μόνο την ενέργεια του ήλιου και των λυμάτων ή υγρών αποβλήτων που περιέχουν τις θρεπτικές ύλες. Έχει πολύ καλή απόδοση με μεγάλη διάρκεια ζωής και συνεχή λειτουργία. Οι τεχνητοί υγρότοποι δημιουργούν επίσης ένα νέο μικρο-οικοσύστημα στην περιοχή του έργου. Τα επεξεργασμένα λύματα δεν περιέχουν παθογόνους μικροοργανισμούς και μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν για άρδευση ή να υποστηρίξουν την δημιουργία υγροβιότοπων που συμβάλλουν στην βελτίωση του μικροκλίματος στην περιοχή.

Η Thalis στηρίζει την πράσινη μετάβαση και με αξιόπιστα έργα και παρεμβάσεις αναβαθμίζει το περιβάλλον της χώρας.