Ολοκληρώθηκε η απόκτηση των μετοχών της ΘΑΛΗΣ Α.Ε. από τον όμιλο ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ

Δημοσιεύθηκε : 4 Απριλίου 2023

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. απέκτησε στις 3 Απριλίου 2023 το σύνολο των μετοχών εκδόσεως ΘΑΛΗΣ Α.Ε. σε συνέχεια της από 24 Νοεμβρίου 2022 συμφωνίας και μετά την σχετική έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Η ΘΑΛΗΣ Α.Ε. εισέρχεται σε μια νέα περίοδο με ενισχυμένες αναπτυξιακές προοπτικές. 

Με τη δύναμη και τη σιγουριά του Ομίλου Motor Oil, ανοίγει ένα νέο μεγάλο κεφάλαιο για τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία. 

Είμαστε ο μοχλός που κινεί την αλυσίδα της βιώσιμης ανάπτυξης. Συμβάλουμε στον οικολογικό και ψηφιακό μετασχηματισμό του περιβάλλοντος στην Ελλάδα, αναβαθμίζοντας την καθημερινότητα των πολιτών. 

Ένας νέος κύκλος αλλαγής αρχίζει.