Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΘΑΛΗΣ Α.Ε.

Δημοσιεύθηκε : 4 Απριλίου 2023

O νέος μέτοχος  όρισε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.

Ειδικότερα , το νέο Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ακόλουθο :

Ιωάννης Β. Βαρδινογιάννης  - Πρόεδρος  Δ.Σ.

Δημήτριος Π. Κονταξής  - Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

Θεοδοσία Ι. Μπαντουβά  - Μέλος ,Γενική Διευθύντρια

Εμμανουήλ Α. Χρηστέας - Μέλος

Νικόλαος Σ. Νικολακάκης - Μέλος

Άρης Β. Μιχάλης - Μέλος