Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Ζαγκλιβερίου Δήμου Λαγκαδά

Δημοσιεύθηκε : 19 Ιουλίου 2023

H Thalis στις 30/06/2023 υπέγραψε σύμβαση με την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Λαγκαδά της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το έργο  «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ.Κ. Ζαγκλιβερίου Δήμου Λαγκαδά».

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει :

  • Την εκπόνηση της Οριστικής Μελέτης ,της Μελέτης Εφαρμογής και κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και έρευνας για την εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων .
  • Την κατασκευή της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων .
  • Την κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχανικού .
  • Την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του ηλεκτρολογιού και μηχανολογικού εξοπλισμού .
  • Την θέση σε αποδοτική λειτουργία .
  • Την δοκιμαστική λειτουργία του έργου . 

Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων φέρει την δυναμικότητα 2.500 ισοδύναμων κατοίκων ενώ η τεχνολογική μέθοδος που θα εφαρμοστεί είναι αυτή των τεχνητών υδροτόπων .

Η Thalis εκπροσωπεί την σύγχρονη βιωσιμότητα με τον πλέον αξιόπιστο τρόπο και δημιουργεί καινοτόμες λύσεις που σέβονται το περιβάλλον .