Ανοίγουμε τον Κύκλο της Αλλαγής

Δημοσιεύθηκε : 7 Αυγούστου 2023

Ας μπούμε βαθύτερα στην περιβαλλοντική κοσμογονία που πραγματοποιείται αυτή την περίοδο στην Κρήτη .

Ξεκίνησε με επιτυχία η δοκιμαστική λειτουργία της ΜΕΑ Αμαρίου .Η ομάδα έργου εξέτασε όλα τα επιμέρους στάδια της μηχανικής διαλογής και έχει πλέον πλήρη εικόνα των αναγκαίων προσαρμογών οι οποίες υλοποιούνται αυτό το διάστημα με στόχο την λειτουργία της μονάδας η οποία έχει προγραμματιστεί για τον επικείμενο Οκτώβριο.

Ο Ε.Σ.Δ.Α.Κ πρωτοπορεί, συμβάλλοντας στον οικολογικό μετασχηματισμό του νησιού, που αποτελεί κεντρικό στόχο της Περιφέρειας Κρήτης.

Δουλεύουμε καθημερινά σε όλο το φάσμα της Κυκλικής Οικονομίας στηρίζοντας το έργο των φορέων διαχείρισης για έναν πιο βιώσιμο κόσμο .

Με τη δύναμη και τη σιγουριά του ομίλου Motor Oil,μετατρέπουμε τα απόβλητα σε πόρους,συμβάλλοντας ουσιαστικά στον οικολογικό και ψηφιακό μετασχηματισμό του περιβάλλοντος στην Ελλάδα,δημιουργώντας αξία για τις τοπικές κοινωνίες και δίνοντας ώθηση στην εθνική οικονομία και την ίδια τη χώρα.