Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Μακρύ Γιαλού

Δημοσιεύθηκε : 4 Οκτωβρίου 2023

Η Thalis E.S SA στις 21/9/2023 υπέγραψε σύμβαση με τον Δήμο Ιεράπετρας   της Περιφερειακής Ενότητας  Λασιθίου , της Περιφέρειας Κρήτης   για το έργο «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Μακρύ Γιαλού».

Το Έργο αφορά στην κατασκευή Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) με τριτοβάθμια επεξεργασία συμβάλλοντας δυναμικά στην επίτευξη της κυκλικότητας στην ευρύτερη περιοχή .

Η υλοποίηση της νέας σύγχρονης μονάδας θα διασφαλίσει την καλή ποιότητα του νερού κολύμβησης και των υπογείων υδάτων, συμβάλλοντας στην προστασία της θαλάσσιας και χερσαίας χλωρίδας και πανίδας και στην ανάπτυξη μιας σημαντικής παράκτιας τουριστικής περιοχής.

Η καινοτόμος εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων προβλέπεται να καλύψει τις ανάγκες των κατοίκων του Κουτσουρά και του Μακρύ Γιαλού του Δήμου Ιεράπετρας, καθώς και της Ανάληψης του Δήμου Σητείας για πάνω από πενήντα χρόνια.

Με την τριτοβάθμια επεξεργασία τα επεξεργασμένα λύματα θα μπορούν να διατεθούν για την απεριόριστη άρδευση αγροτικών περιοχών της εξυπηρετούμενης περιοχής .

Στην Thalis , δουλεύουμε καθημερινά σε ολόκληρο το φάσμα της κυκλικής οικονομίας, για να προσφέρουμε καινοτόμες λύσεις στον τομέα της διαχείρισης περιβάλλοντος, παραδίδοντας στις μελλοντικές γενιές έναν πιο βιώσιμο κόσμο.