Κέντρο Επεξεργασίας Ιλύων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Λιβαδειάς

Δημοσιεύθηκε : 7 Νοεμβρίου 2023

Η Thalis υπέγραψε σύμβαση με την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λιβαδειάς για το έργο «Κέντρο Επεξεργασίας Ιλύων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Λιβαδειάς».

Το Έργο αφορά στην κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση του Κέντρου Επεξεργασίας Ιλύων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων ΔΕΥΑΛ.

Αποτελεί την πρώτη μονάδα στην Ελλάδα στην οποία πρόκειται να εφαρμοστεί ως μέθοδος επεξεργασίας η ηλιακή ξήρανση και αεριοποίηση της ιλύος με την ανάδευση της ιλύος να πραγματοποιείται με ρομποτικό όχημα .

Η Thalis , με την καινοτόμο τεχνολογία που θα εφαρμόσει, επιτυγχάνει την ενίσχυση της ηλιακής ξήρανσης ακόμα και σε περιόδους χαμηλής ηλιοφάνειας μέσω εξωτερικής θερμότητας που θα παρέχεται εντός των θερμοκηπίων. Η εξωτερική θερμότητα θα παρέχεται με θερμαντήρες αέρα από συγκρότημα μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας (ΣΗΘ) με καύση του συνθετικού αερίου μονάδας αεριοποίησης της ηλιακά ξηραμένης ιλύος .

Η νέα καινοτόμος εγκατάσταση «ανοίγει» το δρόμο για την βιώσιμη ανάπτυξη αποτελώντας μια ενεργειακά αυτόνομη μονάδα η οποία διασφαλίζει σοβαρή εξοικονόμηση ενέργειας αφού για την λειτουργία του θερμοκηπίου δεν απαιτείται η τροφοδότηση με ηλεκτρικό ρεύμα.

Παράλληλα,  μέσω ειδικού λογισμικού παρακολουθούνται και καταγράφονται από τα αισθητήρια όργανα όλες οι παράμετροι για την βέλτιστη λειτουργία του θερμοκηπίου , ο έλεγχος των οποίων μπορεί να γίνει και απομακρυσμένα .

Η νέα σύγχρονη και οικολογική μονάδα θα διασφαλίσει την εξοικονόμηση χώρου στους υφιστάμενους ΧΥΤ με επακόλουθα την αύξηση της διάρκειας ζωής τους .

Στην Thalis , συμβάλλουμε δυναμικά και έμπρακτα στον οικολογικό και ψηφιακό μετασχηματισμό του περιβάλλοντος στην Ελλάδα , παραδίδοντας στις μελλοντικές γενιές έναν πιο βιώσιμο κόσμο.