Αναβάθμιση υποδομών διαχείρισης λυμάτων Δήμου Πόρου

Δημοσιεύθηκε : 7 Νοεμβρίου 2023

Η Thalis υπέγραψε σύμβαση με τον Δήμο Πόρου  της Περιφερειακής Ενότητας  Νήσων Αττικής , της Περιφέρειας Αττικής  για το έργο «Αναβάθμιση υποδομών διαχείρισης λυμάτων Δήμου Πόρου».

Η υλοποίηση του έργου θα διασφαλίσει την καλή ποιότητα του νερού κολύμβησης και των υπογείων υδάτων, συμβάλλοντας στην προστασία της θαλάσσιας και χερσαίας χλωρίδας και πανίδας και στην ανάπτυξη μιας σημαντικής παράκτιας τουριστικής περιοχής.

Με το νέο δίκτυο αποχέτευσης και την νέα μονάδα τριτοβάθμιας επεξεργασίας αναβαθμίζεται το επίπεδο διαβίωσης των κατοίκων και των επισκεπτών παρέχοντας παράλληλα την  μέγιστη περιβαλλοντική προστασία των υδάτινων αποδεκτών της περιοχής από τα αστικά λύματα.

Η  νέα Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) θα συμβάλει σημαντικά στην εξοικονόμηση δαπανών ενέργειας λόγω της εγκατάστασης σύγχρονου εξοπλισμού ενώ παράλληλα με το σύστημα τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού που θα εγκατασταθεί δίνεται η δυνατότητα άμεσης επέμβασης σε οποιαδήποτε δυσλειτουργία των δικτύων και της ΕΕΛ.

Με την τριτοβάθμια επεξεργασία  τα επεξεργασμένα λύματα θα μπορούν να διατεθούν για την απεριόριστη άρδευση στην περιοχή Αγ. Νεκταρίου συμβάλλοντας δυναμικά στην επίτευξη της κυκλικότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Στην Thalis ενεργούμε υπεύθυνα και δημιουργούμε ένα ανθεκτικό περιβάλλον με μέλλον αντιμετωπίζοντας με συστηματικότητα και σχέδιο τις προκλήσεις της εποχής.