Εκσυγχρονισμός Υδρευτικών Δικτύων Δήμου Παιονίας

Δημοσιεύθηκε : 7 Νοεμβρίου 2023

Η Thalis υπέγραψε σύμβαση με την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Παιονίας  της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  για το έργο «Εκσυγχρονισμός Υδρευτικών Δικτύων Δήμου Παιονίας».

Το έργο περιλαμβάνει την αντικατάσταση των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης και κατασκευή νέων σε οκτώ οικισμούς του Δήμου Παιονίας , την εγκατάσταση 3.443 νέων ψηφιακών υδρομετρητών καθώς και των απαιτούμενων σημείων ελέγχου καθώς και την αντικατάσταση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 23 αντλιοστασίων ύδρευσης .

Η ενεργειακή αναβάθμιση των αντλιοστασίων θα διασφαλίσει την εξοικονόμηση σημαντικών πόρων κατανάλωσης της απαιτούμενης ενέργειας ενώ η εγκατάσταση των νέων ψηφιακών υδρομετρητών και των απαιτούμενων  σημείων ελέγχου λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης, θα επιτρέψει τον  εντοπισμό κλοπών, διαρροών αλλά και δυσλειτουργιών υδρομέτρων και δικτύων ύδρευσης.

Με το  σύστημα αυτοματισμού και τηλεδιαχείρισης θα γίνεται συλλογή δεδομένων των τοπικών σταθμών και των σταθμών ελέγχου αυτόματα στο κεντρικό σταθμό στα γραφεία της υπηρεσίας ώστε να έχει πάντα σαφή γνώση της λειτουργικής κατάστασης του όλου συστήματος και να προβαίνει σε επιθυμητές διορθωτικές ενέργειες ή και να προ-ρυθμίζει παραμέτρους λειτουργίας της εγκατάστασης, για την άριστη λειτουργία  του δικτύου.

Η υλοποίηση του έργου θα συμβάλει στην ελαχιστοποίηση του χρόνου ενασχόλησης των συνεργείων αποκατάστασης βλαβών, στην μείωση του κόστους των καυσίμων για τη μετακίνηση των υπαλλήλων για την καταγραφή των καταναλώσεων από τα συμβατικά υδρόμετρα και στην μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος από την μη κίνηση των οχημάτων.

Η μείωση των απωλειών πόσιμου νερού μέσω διαρροών στους υδροδοτούμενους χώρους θα βοηθήσει στη διαφύλαξη των υδάτινων πόρων και θα επιφέρει μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για την άντληση, επεξεργασία και μεταφορά του πόσιμου νερού.

Στην Thalis εκπροσωπούμε τη σύγχρονη βιωσιμότητα με τον πλέον καινοτόμο τρόπο. Με οδηγό το όραμά μας αξιοποιούμε τις νέες τεχνολογίες στον τομέα της διαχείρισης περιβάλλοντος και δημιουργούμε καινοτόμες λύσεις που σέβονται το περιβάλλον απαντούν αποτελεσματικά στις πολλαπλές προκλήσεις της εποχής.