Ο Δημήτρης Κονταξής ,Αντιπρόεδρος της Thalis και Γενικός Διευθυντής Waste Management της Motor Oil, ομιλητής στην 15η Πανελλήνια Σύνοδο των Φο.Δ.Σ.Α.

Δημοσιεύθηκε : 7 Νοεμβρίου 2023

Στην παρέμβαση του ο κ. Δημήτρης Κονταξής επεσήμανε μεταξύ άλλων πως «βρισκόμαστε στη τελική ευθεία υλοποίησης του εθνικού σχεδιασμού για τα στερεά απόβλητα και της επίτευξης των στόχων έως το 2030. Η επιτάχυνση της προσαρμογής είναι αναγκαία συνθήκη για την μετάβαση σε μια δίκαιη και αποτελεσματική Κυκλική Οικονομία. Οι πολίτες αναμένουν από εμάς καθαρές λύσεις, πρακτικά συστήματα συλλογής και δίκαιη κοστολόγηση των υπηρεσιών.»

Για το άνοιγμα του νέου κύκλου αλλαγής, ο κ. Δ. Κονταξής τόνισε πως όλοι οι συντελεστές του κλάδου μας πρέπει να επικεντρωθούν σε τέσσερις προτεραιότητες:

  • Επιτάχυνση της υλοποίησης των ΜΕΑ και μετατροπής τους σε ΜΑΑ: Οι διαδικασίες ωρίμανσης των έργων πρέπει να αναβαθμιστούν και ειδικά οι διεθνείς εξελίξεις επιβάλλουν την επικαιροποίηση τους κόστους με την γρήγορη αναθεώρηση των μελετών ειδικά για τα ΣΔΙΤ.
  • Αυξημένη συμμετοχή στη διαδικασία  μετάβασης των ιδιωτικών επενδύσεων: Ας δημιουργήσουμε το κατάλληλο περιβάλλον επενδύσεων για παραγωγή δευτερογενών υλικών και ανάκτησης ενέργειας. Οι Μονάδες Ενεργειακής Αξιοποίησης πρέπει να ολοκληρωθούν ταυτόχρονα με τις Μ.Ε.Α ώστε να μπορούν να απορροφήσουν το παραγόμενο SRF.
  • Αποτελεσματική διαδικασία διαχωρισμού στην πηγή, συλλογής και επεξεργασίας του οργανικού αποβλήτου: Ας υιοθετήσουμε μια ολιστική προσέγγιση, να κατασκευαστούν αναβαθμισμένες ΜΕΒΑ, το δημόσιο να συνεργαστεί με εξειδικευμένους ιδιώτες σε όλο τον κύκλο διαχείρισης των οργανικών αποβλήτων και να επενδύσουμε στην παραγωγή δευτερογενών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.
  • Μετάβαση των περιβαλλοντικών υποδομών σε καθεστώς ενεργειακής ουδετερότητας: Αδήριτη ανάγκη να επιτύχουμε σημαντικότατη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας από το δίκτυο και να εκμεταλλευτούμε πλήρως τις διαθέσιμες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Τέλος, κ.Δημήτρης Κονταξής κατέληξε: «Είναι προφανές πως μόνο η άμεση προώθηση αυτών των προτεραιοτήτων θα οδηγήσει στην προσέγγιση των στόχων του εθνικού σχεδιασμού. Έχουμε πλέον ξεπεράσει τον «χωροχρόνο» των σχεδιασμών και έχουμε προ πολλού εισέλθει στο πεδίο της υλοποίησης. Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη χρονική περίοδο, ο συντονισμός των διαδικασιών αναδεικνύεται σε ανάγκη και κρίσιμη παράμετρο επιτυχίας. Εάν επιταχυνθούν οι διαδικασίες συμπλήρωσης του πλέγματος των βασικών υποδομών θα δημιουργηθεί μια νέα δυναμική για ιδιωτικές επενδύσεις στην κυκλική οικονομία με αποτέλεσμα την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας και τη δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας».

Ελλάδα 2030: Απόβλητα και προοπτικές Κυκλικότητας