Η THALIS αναβαθμίζει τον Κύκλο του Νερού στο Δήμο Φαιστού της Κρήτης.

Δημοσιεύθηκε : 15 Απριλίου 2024

Η THALIS, δημιουργεί ένα ανθεκτικότερο περιβάλλον και ένα ποιοτικότερο μέλλον για τους κατοίκους της υπαίθρου της Κρήτης, μετασχηματίζοντας το μοντέλο διαχείρισης του νερού στο Δήμο Φαιστού και ενισχύοντας τη βιωσιμότητα του. 

Στην τελετή υπογραφής της σύμβασης του έργου της ΔΕΥΑΦ «ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΥΔΡΕΥΣΗΣ (ΔΙΚΤΥΑ & ΕΕΛ) ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΕΛ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ» που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαιστού, παρευρέθηκαν και μίλησαν μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Φαιστού κ. Γρηγόρης Νικολιδάκης.

Στο πλαίσιο της τελετής παρουσιάστηκε το αντικείμενο του έργου και οι αναπτυξιακές επιπτώσεις του από την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Φαιστού και την THALIS που είναι ο ανάδοχος. 

Η τεχνική λύση που προτάθηκε από την εταιρεία και επιλέχθηκε από τον Κύριο του Έργου, υπερκαλύπτει σε κρίσιμα σημεία τις ποσοτικές και ποιοτικές απαιτήσεις των προδιαγραφών, έτσι ώστε να προσφέρεται ένα έργο πλήρες, λειτουργικά ευέλικτο, υψηλής τεχνολογικής στάθμης, με σεβασμό στο περιβάλλον.

Το έργο ενσωματώνει σύγχρονες τεχνολογίες και αφορά παρεμβάσεις διαχείρισης αστικών λυμάτων, ύδρευσης  και λειτουργία των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων του Δήμου Φαιστού και θα εξυπηρετήσει τις περιοχές Τυμπάκι, Μάταλα, Πιτσίδια, Μοίρες, Κουσές, Βώροι και Φανερωμένη.

Ειδικότερα, περιλαμβάνει:

  • Την κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων των οικισμών Βώρων και Φανερωμένης. Η βιολογική επεξεργασία και το σύστημα απολύμανσης θα πραγματοποιείται με προκατασκευασμένες μονάδες UF και UV. Τα τριτοβάθμια επεξεργασμένα λύματα δύναται να διατεθούν για άρδευση.
  • Την αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης του οικισμού Βώρων.
  • Την επέκταση του δικτύου αποχέτευσης του οικισμού Κουσέ.
  • Την κατασκευή εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης και αντλιοστασίων των οικισμών Πιτσιδίων και Ματάλων.
  • Τον εκσυγχρονισμό του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ) Τυμπακίου και Ματάλων στον οποίο περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων:     
    • Η Εγκατάσταση Συγκροτήματος  Τριτοβάθμιας Βαθμίδας Επεξεργασίας με compact συγκρότημα  μονάδας υπερδιήθησης (UF).
    • Η Εγκατάσταση Μονάδας Απολύμανσης με υπεριώδη ακτινοβολία (UV).
  • Τη λειτουργία των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Τυμπακίου, Ματάλων - Πιτσιδίων, Μοιρών, Βώρων και Φανερωμένης για χρονικό διάστημα 3 ετών με δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον 3 έτη.

Ο σχεδιασμός της εταιρείας διασφαλίζει τη λειτουργική αξιοπιστία, την εξοικονόμηση ενέργειας καθώς και την ευελιξία σε τυχόν μελλοντικές απαιτήσεις για αύξηση της δυναμικότητας.

Με την υλοποίηση του σύγχρονου αυτού έργου, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, επιτυγχάνεται η βελτίωση των συνθηκών ζωής των κατοίκων καθώς και η προστασία των φυσικών χαρακτηριστικών της περιοχής, των ευαίσθητων περιβαλλοντικά ζωνών και του υδάτινου δυναμικού του Δήμου. Συνολικά, εξυπηρετούνται 18.000 ισοδύναμοι κάτοικοι. Επιπρόσθετα, δημιουργούνται δέκα νέες πράσινες θέσεις εργασίας.

Η Γενική Διευθύντρια της THALIS, κα Θεοδοσία Μπαντουβά-Παπαζήση δήλωσε: «Ο σχεδιασμός της εταιρείας μας για την υλοποίηση του σύγχρονου αυτού έργου, εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο της στρατηγικής που έχουμε χαράξει και εφαρμόζουμε, έχοντας ως πρωταρχική επιδίωξη την αναβάθμιση του Κύκλου του Νερού στη χώρα μας. Με καινοτόμες παρεμβάσεις επιτυγχάνουμε τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης και επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων, κάνοντας ταυτόχρονα τις μονάδες επεξεργασίας αυτόνομες και ενεργειακά αποδοτικές. Εκσυγχρονίζουμε τη συλλογή και επεξεργασία των παραγόμενων αστικών λυμάτων και εξασφαλίζουμε την επαναχρησιμοποίηση τους ως νέα πηγή φυσικών πόρων, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την ανακύκλωση του νερού με στόχο την ενίσχυση της άρδευσης των καλλιεργειών της περιοχής.»