Δυναμική συμμετοχή της THALIS στο RHODES 2024 11th - International Conference

Δημοσιεύθηκε : 21 Ιουνίου 2024

O κ. Δημήτρης Κονταξής, Γενικός Διευθυντής Circular Economy του Ομίλου Motor Oil και Αντιπρόεδρος της THALIS, παρουσίασε τους κρίσιμους άξονες για την αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων και την αποσαφήνιση του κανονιστικού περιβάλλοντος, στο Συνέδριο «RHODES 2024 11th - International Conference on Sustainable Solid Waste Management», που διοργανώνει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Ειδικότερα, τόνισε:

  • Την ανάγκη άμεσης χρηματοδότησης της μετατροπής  ΜΕΑ σε ΜΑΑ.
  • Τη σταδιακή εφαρμογή του καθεστώτος pro rata που θα ισχύει για τη χρηματοδότηση των νέων έργων με παράλληλη πρόβλεψη για την κάλυψη του κενού που ενδεχομένως θα παρουσιασθεί.
  • Την υποστήριξη στη Διαλογή στην Πηγή ανακυκλώσιμων υλικών και οργανικού κλάσματος με οργάνωση και ανάπτυξη αποτελεσματικών συστημάτων συλλογής.
  • Την ενθάρρυνση επενδύσεων ανάκτησης και ανακύκλωσης κρίσιμων ρευμάτων όπως των πλαστικών.
  • Την ενίσχυση των δικτύων βιομηχανικής συμβίωσης και της δημιουργίας Κυκλικών Πόλεων.

https://thalis-es.gr/flmngr/uploads/Presentation_vf%20(002)_1.pdf

H THALIS είναι 𝐆𝐨𝐥𝐝 𝐒𝐩𝐨𝐧𝐬𝐨𝐫 της φετινής διοργάνωσης.